Theater ‘t Web houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Gaan voorstellingen en films door?
In de huidige situatie is er geen aanleiding om onze voorstellingen te annuleren. Daarvoor volgen wij de aanwijzingen van de RIVM en overheid. Alle voorstellingen en films gaan dus vooralsnog door. Mocht dit veranderen, dan informeren we onze bezoekers via website, Facebook en e-mail.

Mag ik mijn kaarten retourneren vanwege het virus?
Voor bezoekers die gekochte kaarten willen annuleren zijn de reguliere algemene voorwaarden van toepassing.

Maatregelen
Met het oog op het grote aantal bezoekers van Theater ‘t Web vragen wij onze medewerkers, artiesten en bezoekers om de volgende hygiëne maatregelen te hanteren:

  • Was je handen vaak en goed, minimaal 20 seconden.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren tissues en gooi ze na gebruik direct weg.
  • Schud geen handen.

Als mensen koorts en hoestklachten hebben én net terugkomen uit een besmet gebied, mogen zij niet naar werk of school gaan. Wij verzoeken u ook níet naar Theater ‘t Web te komen, maar telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. De huisarts kijkt dan verder wat er gedaan moet worden. De huisarts heeft overleg met de GGD of er verder onderzoek nodig is en welke maatregelen genomen moeten worden.

Indien de overheid besluit dat er verdere maatregelen genomen moeten worden om de verspreiding van het virus te beperken, dan zullen die ook gelden voor Theater ‘t Web . Wij zullen dan ook alle noodzakelijke maatregelen nemen voor de beperking van verspreiding. Indien u recentelijk Theater ‘t Web heeft bezocht en het blijkt dat u of iemand in uw directe omgeving het coronavirus heeft, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen.

Wij vragen u de officiële berichtgeving op de website van het RIVM en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te volgen. De adviezen van de GGD zijn leidend voor ons. We vragen onze medewerkers, maar onze bezoekers deze richtlijnen en adviezen te volgen.

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn kan u contact opnemen met het bestuur van Theater ‘t Web.

(Met dank aan Stadstheater Zoetermeer voor de inspiratie)