ANBI-status

Stichting Behoud ’t Web valt sinds 1 januari 2022 onder de ANBI-regeling. Dit betekent onder meer dat donateurs hun gift aan Stichting Behoud ’t Web mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. (Lees meer over de belastingvoordelen op de website van de Belastingdienst).

Namen/handelsnamen
Stichting Behoud ’t Web
Theater ‘t Web

Kamer van Koophandel-inschrijving
69209863

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
857784419

Contactgegevens
Stichting Behoud ’t Web is gevestigd aan Zwaluwdreef 14, 2665 EA, Bleiswijk.

Missie
Stichting Behoud ’t Web heeft als doel het organiseren van evenementen in de meest brede zin van het woord, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze evenementen organiseert Stichting Behoud ’t Web onder de naam Theater ’t Web in accommodatie ’t Web in Bleiswijk.

Functie van de bestuurders
Stichting Behoud ’t Web / Theater ’t Web heeft een bestuur bestaand uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen bestuurslid. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de voorstellingen. Hieronder vallen onder meer: programmering, financiën, afstemming externe partijen, vergaderen, publiciteit, aansturen vrijwilligers, veiligheid, kennisontwikkeling

Bestuur
Het bestuur van Stichting Behoud ’t Web bestaat uit:
Mario van Vliet (voorzitter)
Louis Sloot (techniek)
Gerard Scholten (penningmeester)
Corine van der Kaaij (vrijwilligers en bar)
Roy Valkenhoff (secretaris)
Leoniek Gabry (jeugd)
Mariska Sloot (jeugd)
Miranda van der Kaaij (notulen)

Strategisch beleidsplan
Stichting Behoud ‘t Web organiseert optredens en activiteiten in ‘t Web. Deze zijn zo veel mogelijk gericht op de gehele bevolking van Lansingerland.
Stichting Behoud ‘t Web is een organisatie bestaand uit vrijwilligers.
Alle inkomsten worden van Stichting Behoud ’t Web worden gebruikt voor activiteiten in ‘t Web.
Stichting Behoud ‘t Web is te gast in Bibliotheek Oostland en werkt samen met Bibliotheek Oostland als het gaat om onder meer financiën en huisvesting.
Bekijk het strategisch beleidsplan van Stichting Behoud ‘t Web.

Jaarverslag
Bekijk het Jaarverslag 2020

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van het bestuur is als volgt in de statuten vastgelegd: bestuurders ontvangen geen bezoldiging.

 

 

Ja, ik wil de nieuwsbrief van Theater ’t Web ontvangen

* indicates required