Aan welk cultureel aanbod hebben inwoners van Bleiswijk behoefte? Dat onderzoekt studente Selina Huizer met een grootschalige online enquête. Aanleiding van het onderzoek is de nieuwe invulling van ’t Web. Alle inwoners van Bleiswijk worden opgeroepen deel te nemen aan enquête die te vinden is via www.behoudtweb.nl.

Tijdens de vergadering van 1 juni keurde de gemeenteraad van Lansingerland het plan voor de toekomst van ’t Web goed. Samengevat bestaat dat plan uit: een leeszaal in ’t Web, betaalbare huren voor oefenruimtes, een tweewekelijkse programmering en eigen cultuurfonds voor ’t Web. Met het plan is de toekomst van het pand en de Bleiswijkse bibliotheek gewaarborgd.

Selina Huizer meldde zich in een vroeg stadium bij de initiatiefnemers van de Alliantie Behoud ’t Web, de organisatie die samen met Bibliotheek Oostland het plan ontwikkelde. Selina studeert Hotel- en Eventmanagement aan TIO in Rotterdam. Als geboren en getogen Bleiswijkse was ze direct enthousiast over het initiatief.

Online invullen

Voor Behoud ’t Web doet ze Selina haar afstudeeronderzoek. Daarin beschrijft ze welke rol een cultuurhuis als ’t Web kan hebben voor een dorp als Bleiswijk. Een van de onderdelen is inventariseren aan welk cultuuraanbod de inwoners van Bleiswijk behoefte hebben. Tijdens de braderie van 10 juni nam ze de eerste enquêtes af onder winkelend publiek. De enquête kan nu ook online worden ingevuld.

De resultaten verwerkt Selina in haar afstudeerrapport. Dat zal door de initiatiefnemers van Behoud ’t Web gebruikt worden als inspiratie voor de programmering, die eind dit jaar start. Daarom roepen zowel Selina Huizer als Behoud ’t Web inwoners op deel te nemen aan het onderzoek. Een link naar het onderzoek staat op de website www.behoudtweb.nl.