Sinds kort hangt een AED bij de entree van ‘t Web. De AED is aangeschaft door de werkgroep HartVeilig Wonen. Het jaarlijkse onderhoud wordt gesponsord door Theater ‘t Web.
De werkgroep HartVeilig Wonen ontving een bijdrage uit het gemeentelijke Zeilfonds voor de aanschaf van AED’s en/of AED buitenkasten. De werkgroep (bestaand uit vertegenwoordigers van de plaatselijke EHBO-verenigingen, de brandweer, enthousiaste inwoners en de gemeente) bracht in kaart welke locaties geschikt zijn om een AED buitenkast te plaatsen en heeft verschillende bedrijven en instellingen actief benaderd.
Zo werd enige tijd geleden ook Theater ‘t Web benaderd met de vraag of meegewerkt wilde worden aan de plaatsing van een AED. We hebben niet lang getwijfeld: met Theater ’t Web/stichting Behoud /t Web houden we ons in eerste instantie bezig met cultuur: we organiseren voorstellingen van lokale, regionale en landelijke artiesten. Het mooiste aan die voorstellingen is dat dorpsgenoten elkaar ontmoeten. Cultuur is dus een mooie manier om mensen bij elkaar te brengen. Ons initiatief heeft dus ook een sociale functie. Daarbij komt: Theater ’t Web staat middenin de wijk, en met onze steun aan de AED willen we onze betrokkenheid met de wijk laten zien.